1. Beslutsunderlag

Förutsättningar, verkligheten och framgångsfaktorerna
Vad behövs för att ligga främst i framtiden?

Första steget identifierar och kartlägger såväl hela verksamhetens faktiska kompetens som den slumrande outnyttjade kompetensen i projekt-, arbets- och ledningsgrupper – HR-logistik.

coach4coach kartläggning av laguppställningens förutsättningar, samtliga medarbetare (ledning, ledare och medarbetare), för att skapa en tydlig delaktighet och en förutsättning för gemensam förståelse och samsyn på aktuella arbetssituationer, roller och uppdragsinnehåll.

Kommunikation – fråga medarbetarna för bred delaktighet

coach4coach kartlägger, mäter och redovisar kompetens, erfarenhet, arbetssituation, med fokus på roll, uppdrag och mjuka mätbara värden:

 • Kompetensbindning – yrkeskompetens och verksamhetskunskap

 • Hur kompetens används – arbetssituation i verkligheten

 • Roll- och uppdragsinnehåll – stöd- och kompetensbehov

Utifrån detta underlag kan nuläget analyseras och utvärderas i relation till verksamhetens mål och vision – HR-logistik.

 

Besluts- och taktikunderlaget:


 • Vad som är de viktiga framgångsfaktorerna, kärnkompetenserna och utvecklingsriktningarna.

 • Vilken taktik som behöver användas för att fylla gapet mellan hur kompetensen faktiskt används och organisationens mål, t ex. delegering, kompetensutveckling eller rekrytering.

 • Aktuellt utvecklings- och coachningsbehov för effektivare ledarskap och medarbetare, med fokus på att utveckla människan och de mjuka mätbara faktorerna i arbetssituationen.

 

Webbaserad enkät

Ledare och medarbetare börjar med att fylla i coach4coach enkla, taktiska och integritetsskyddade e-enkät för att få ett analysunderlag och svar på nuvarande arbetssituation, målbild och vision. Enkäten är kompatibel med såväl PC som Mac.

Tid i anspråk: 15-45 minuter/person – ifyllnad av enkät.

 

Gruppkartläggning, delaktighet – Internet enkät.

Innehåll:

 • Kompetenskartläggning

 • Arbetssituationskartläggning

 • Roll- och uppdragskartläggning

 • Visionskartläggning

Resultat:

 • Helhetsbild, engagemang och kommunikation

 • En tydlig plattform över den samlade kompetens och erfarenheten, ett besluts-, taktik- och uppföljningsunderlag för kompetens-, stöd- och coachningsbehov med fokus på mjuka mätbara värden.

 • Ett tydligt proaktivt underlag för uppföljning av önskad förbättring och utveckling.

1. Beslutsunderlag >>      
2. Utvecklingsbehov och stödbehov >> 
3. Coachningsstöd och ledarstöd >>

Laget

Har du rätt laguppställning?

Läs mer >>

Kontakt

Vägen till en effektivare, mer kompetensfylld, och vinstgivande verksamhet

Läs Mer >>