Den blåa analytikern


Ett blått beteendet och kommunikationsstil brukar kännas igen på de reserverade, korrekta och sakliga samt att vara väldigt systematiska, analyserande och formella. Några av de starka sidor hos de ”blåa beteendet” är försiktighet, behärskning och ifrågasättande. Förnuft och logik är ledord. Det som ligger till de”blåa beteendet” nackdel är att de ibland verkar vara misstänksamma, rigida, ha svårt att fatta beslut och vara alltför regelstyrda.