3. Coachningsstöd och ledarstöd

Ledarstöd och kompetensdata, med människan i fokus, för kompetensförsörjning i er verksamhet och er verklighet.

Tredje steget ger dig möjlighet att som ledare praktiskt och fysiskt använda stöd- och utvecklingsunderlag för att i er dagliga verksamhet arbeta med det individuella medarbetarunderlaget.

Grupprapport och medarbetarunderlag ökar känslan om sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM), genom coach4coach tydliga process- och kommunikationsstöd för beslutsunderlag, utvecklings- och coachningsstöd – HR-logisik.

Ledarna kan med underlaget arbeta med verkliga problem och potentialer i arbetssituationen, för att effektivt utveckla och leva upp till rollen som tydlig chef, ledare och coach med stöd av delaktighet, uppföljning och tydlig kommunikation.

 

Din roll som framgångsrik ledare och coach


Blir tydligare samtidigt som verksamhetens mål och vision blir tydligare förankrat. Du kan givetvis själv arbeta utan externt stöd av coacher och rekryteringskonsulter efter att ha blivit ackrediterad, underlagen är enkla och tydliga – med vårt stöd om du behöver det.

Ackreditering genomförs som en workshop, genom handledning av verksamhets- eller coach4coach-konsulter. Konsulterna genomför återkoppling av medarbetarunderlag - praktik och teori hand i hand - snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

 

Vad behöver ni för att ligga främst i framtiden?

Utifrån underlaget kan du med enkla medel effektivisera verksamheten genom rätt stöd och utveckling, omvandla slumrande potential till effektivare kompetens i er verklighet och i era medarbetares arbetssituationer - HR-logistik.

 • Veta att rätt kompetens sitter på rätt plats i rätt tid

 • Veta att ni ger rätt stöd och utveckling i ert ledarskap och kommunikation

 • Veta vad som görs och hur det genomförs, dvs ha tydliga roller och uppdrag

 

Ledare och HR-ansvariga

Med coachnings- och ledarstödet kan ni gemensamt börja arbeta aktivt med HR-logistikens handlingsplan och göra föreslagna förändringar för att maximera organisationens kapacitet.

 • Att veta rätt, kunskap, erfarenhet – rätt formella meriter och värden

 • Att göra rätt, beteende, färdighet – rätt mjuka värden och faktorer

 • Att omsätta rätt kunskap och färdighet – samsyn på fokus och genomförande
   

Genomförs som ett komplement till medarbetar- eller utvecklingssamtal, med fokus på mjuka mätbara värden, kompetens och hur kompetensen används i arbetssituationen.

Tidsåtgång: ca 30-60 minuter/person.

 

Coachnings- och ledarstöd.

Innehåll:

 • Kompetens och arbetssituation – framgångsfaktorer

 • Roll- och uppdragsinnehåll – motivationsfaktorer

 • Vision – värdeskapande för organisationen

 • Potentialer och utvecklingsbehov – stöd och kompetensutveckling          

Resultat:

 • Förankring och motivation.

 • En tydlig plattform över medarbetarens samlade kompetens och erfarenheten, ett besluts-, taktik- och uppföljningsunderlag för kompetens-, stöd- och coachningsbehov med fokus på mjuka mätbara värden i t ex era befintliga utvecklingssamtal.

 • Ett tydligt proaktivt underlag för uppföljning av önskad förbättring och utveckling.

Laget

Har du rätt laguppställning?

Läs mer >>

Kontakt

Vägen till en effektivare, mer kompetensfylld, och vinstgivande verksamhet

Läs Mer >>