Den gröna stödjaren


Ett grönt beteende och kommunikationsstil brukar kännas igen på att personens lugn och uppmärksamhet. De ”gröna beteendet” är lyhörd, hjälpsam, lojal, förstående och kan uppfattas som stödjande, deltagande och tålmodig.