Den röda verkställaren

Ett rött beteende och kommunikationsstil kännetecknas av otålighet och kan uppfattas som kraftfull, rättfram och direkt. Han eller hon är även målinriktad, effektiv och kan upplevas som tävlingsinriktad och viljestark. Det negativa med det röda beteendet är att det kan uppfattas som arrogant, aggressivt och intolerant.