Den röda spelstilen är verkställande och pådrivande

Den röda spelarens beteende och kommunikationsstil brukar kännetecknas av otålighet och kan uppfattas som kraftfull, rättfram och direkt. Han eller hon är även målinriktad, effektiv och kan upplevas som tävlingsinriktad och viljestark. Det negativa med det röda beteendet kan vara att det kan uppfattas som arrogant, aggressivt och intolerant.

  • Den röda spelaren tillför organisationen bl.a. beslutsförmåga, problemlösningsförmåga och en vilja att hela tiden driva företaget/organisationen framåt. De är inte konflikträdda.

  • Den röda spelaren bemöts bäst genom att vara direkt och komma till saken, fokusera på målet och framförallt resultatet. Undvik att verka tvekande eller prata om oväsentligheter och känslor. De ogillar när andra försöker att styra dem.

*** OBSERVERA att beroende på situation så kan du använda flera olika kombinationer av beteende och färger, men det finns ingen som behärskar alla olika fyra färger samtidigt – man kan inte vara bäst på allt!

Referenser

Se hur lite krävs det egentligen för att öka effektiviteten och nå målen! Läs Mer >>

Testa HR-Logistik

Testa HR-Logistik – du får snabbt svar!

 

Läs Mer >>