Den gula inspiratören

Ett gult beteende och kommunikationsstil kännetecknas av att vara impulsiv, öppen, trevlig och ordrik. Det som kännetecknar en gul person mest är att denne är utåtriktad, verbal, positiv och idérik. De ”gula beteendet” är ofta övertygande, dynamiska, entusiastiska och spontana. I vissa fall kan de tyvärr även uppfattas som alltför självcentrerade, överdrivna, exalterade och indiskreta.