Referenser

Magisteruppsatsen ”COACH4COACH SOM STÖD FÖR COACHNING OCH UTVECKLING” genomförd på Handelshögskolan i Göteborg, visar sammanfattningsvis att:

”coach4coach är ett enkelt verktyg och kan användas av personer som arbetar med HR i någon form samt ledare och medarbetare som i sin arbetsgrupp vill belysa, förstå och utveckla sin arbetssituation”.

 

Användarna:

” Bra använda grafer och modeller för att föra fram budskap. Ger möjlighet att föra en diskussion kring utvecklingsmöjligheter”
 

Per Ola Nilsson
Orkesterchef
Malmö Opera” Idéer, uppslag och nya saker kommer fram genom coach4coach. Bra stöd i sin utveckling och utbildning. Kommunikationen ökar”

Martin Frantsi
Butikschef
Järnia”Skrämmande bra bild av verkligheten. Möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lättare att kunna delegera”

Bertil Jonsson
Produktionsledare
Mönsterås Metall AB

”Träffsäker bild av verkligheten. Bättre kommunikation, ökar engagemanget och inkluderar alla. Tydligare befattningar, med ansvar och vem som gör vad”

Mattias Williamsson
Maskinoperatör
Mönsterås Metall AB”Ledaren kan föra en bättre dialog med grupp och ge ett bra stöd. Lättare hantera konflikter och diskussioner. Bra att förstå individernas roll. Individen känner sig sedd. Bränsle till företagets utveckling”


Birgitta Öjmertz
Projektledare
IVF AB


”Bra modell som ger oss stöd i vår organisationsutveckling och när vi skall definiera befattningsansvar och beskrivningar. Viktigt att skapa samsyn om vad var och en skall arbeta med”


John Norling
Projektledare
LLR Group AB

Testa HR-Logistik

Testa HR-Logistik – du får snabbt svar!

 

Läs Mer >>