Spelplan » Laget

 

 

Har du rätt laguppställning!

För att få ut maximalt av företagets kapacitet gäller det att ha rätt laguppställning, rätt man på rätt plats i rätt tid, med rätt kompetens och stöd, utifrån en tydlig roll och uppdrag – HR-logistik.

 

Har du rätt laguppställning!

För att få ut maximalt av företagets kapacitet gäller det att ha rätt laguppställning, rätt man på rätt plats i rätt tid, med rätt kompetens och stöd, utifrån en tydlig roll och uppdrag – HR-logistik.

 

Hur definieras kompetens?

Kompetens definieras som ”att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdighet” i SS 624070 och ISO ledningssystem.
Därför krävs det en uppdelning på t ex. spelplats och spelstil i laguppställningen, för att skapa en gemensam helhetssyn, samsyn och kommunikation som skapar ökad framgång.


Spelplats i laget

Att rätt spelare finns på rätt plats, mäter du med följande kriterier:

 • Rätt formella meriter och värden, utbildning, kunskap och erfarenhet.

 • Rätt mjuka värden och faktorer, beteende, attityd, färdigheter och egenskaper.

 • Uppdragets, uppgiftens, behov av kunskaper och färdigheter.

 

Spelstil i arbetssituationen

Att rätt spelare på rätt plats gör rätt saker på rätt sätt, mäter du med följande kriterier:

 • Att veta rätt, att har rätt måluppfattning om roll och uppdrag.

 • Att göra rätt, att använda rätt attityd och egenskaper för roll och uppdrag.

 • Tillämpningen, hur förväntade kunskaper och färdigheter används.

 


Att varje medarbetare har en arbetsroll och uppdrag som stämmer överens med sin spelstil, kompetens och sina erfarenheter kräver därför en samsyn på fokus och genomförande i roll och uppdrag – rätt genomförande, på rätt plats, i rätt tid kräver rätt stöd och coachning i rätt tid – HR-logistik

 

 


KASAM – Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet

Delar du vår syn på vikten av att lyfta fram de mjuka värdenas och KASAM’s – känsla av sammanhangs betydelse för tillväxt, konkurrenskraft och fortsatt framgång – ett arbetssätt som sätter människan och kommunikation i fokus.

Begriplighet
Se sin egen plats i helheten (veta vad som sker och varför det sker)
Obegriplighet leder till osäkerhet och utanförskap!

Hanterbarhet
Förmåga och möjlighet att påverka sin situation och sin omgivning
Empowerment (makt och tillgång på resurser).

Meningsfullhet
Den bild av framtiden som motiverar till handling som leder dit
Har energi eller drivkraft att uträtta något, att skapa resultat.
Meningsfullhet och motivation hänger ihop!
Icke meningsfullhet minskar intresset att öka sin begriplighet.

 

Roller och uppdrag

Fokusuppgifter och definition

Innehåll:

 • Kompetens – framgångsfaktorer, yrkeskompetens och verksamhetskunskap

 • Roll- och uppdragsinnehåll – arbetssituation i verkligheten

 • Värdeskapande för organisationen         

Resultat:

 • Samsyn och kommunikation

 • En tydlig plattform för vad som skall göras och hur det skall genomföras med fokus
  på värde för organisation utifrån roll och uppdrag.

 • Ett levande dokument som enkelt kan uppdateras allteftersom omvärlden och produktionsförutsättningarna ändras, genom uppföljningsunderlaget.

 

Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gå in och titta på spelstils arketyperna nedan för att se vilken färg du själv eller dina medarbetare har.

 


Den röda verkställaren >>
Den gula inspiratören >>
Den gröna stödjaren >>
Den blåa analytikern >>

Referenser

Se hur lite krävs det egentligen för att öka effektiviteten och nå målen!

Läs Mer >>

Testa HR-Logistik

Testa HR-Logistik – du får snabbt svar!

 

Läs Mer >>