HR LogistikTaktik

 

Oslagbart besluts- och taktikunderlag

Inget slår coach4coach metodens HR-logistik på fingrarna när det gäller att kartlägga, mäta och utveckla mjuka HR-faktorer i organisationer som skapar ledar- och medarbetarutveckling.

Taktiken förändras givetvis något beroende på om du är företagsledare, HR-ansvarig, operativ ledare, verksamhetscoach eller rekryteringskonsult. Behovet av taktik kan variera mellan strategiska kompetens-, utvecklings- eller rekryteringsbehov och operativa stöd-, utvecklings- och coachningsbehov, till utvecklingssamtal utifrån mjuka värden i arbetssituationen.

Vad görs och hur genomförs det – i förhållande till mål och vision!

coach4coach består av tre taktiska steg som tillsammans bildar ett helt unikt ledarskapsverktyg och en extra växel för er som vill toppa eller få ut maximalt av laget, sin personal och sin verksamhet, HR-logistk. 

Medarbetarunderlaget utgör grunden för stöd, coachning och medarbetarsamtal med utgångspunkt i de mjuka värdena i medarbetarens arbetssituation för att lösa uppgift och uppdrag.

  • Steg 1. Beslutsunderlag Snabb och träffsäker Internetkartläggning.
    Delaktighet: Medarbetarna fyller i webbenkät, ca 15-45 minuter.

  • Steg 2. Utvecklingsunderlag Grupprapporten visar besluts- och taktikunderlag.
    Engagemang: Återkoppling av grupprapport, ca 2 timmar.

  • Steg 3. Coachningsstöd Medarbetarunderlag för effektivare stöd och coachning.
    Motivation: Återkoppling av medarbetarunderlaget tar ca 30 minuter.

 

Från styrelse- till kollektivnivån

coach4coach bygger på enkel och kostnadseffektiv uppföljning av metodens besluts-, utvecklings- och coachunderlag, enligt kompetensförsörjningsstandarden SS 62 40 70, som kan användas i hela verksamheten eller i olika grupper och gruppsammansättningar.

Detta och mycket mer får ert företag och verksamheten svar på i coach4coach tre taktiska steg som skapar delaktighet, engagemang och kommunikation i organisationen samt ger perspektiv och kunskap om företagets nuläge, mål och vision


 

1. Beslutsunderlag >>     
2. Utvecklingsbehov och stödbehov >> 
3. Coachningsstöd och ledarstöd >>

Laget

Har du rätt laguppställning?

Läs mer >>

Kontakt

Vägen till en effektivare, mer kompetensfylld, och vinstgivande verksamhet

Läs Mer >>

Testa HR-Logistik

Testa HR-Logistik – du får snabbt svar!

 

Läs Mer >>